Roodletterbijbel Voorleesmarathon

God spreekt op verschillende manieren tot ons. Onder andere door het lezen uit Zijn Woord. In de Bijbel komt verschillende keren terug hoe belangrijk het is om zijn Woord tot ons te nemen. Het is de waarheid waar we aan vast mogen houden. Zijn Woord houdt eeuwig stand (Jes. 40:8). Het is als een tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12). Het is een licht op ons pad (Psalm 119:105). Het is even belangrijk als eten (Matteüs 4:4). En de Here Jezus weerstaat er de duivel mee wanneer hij wordt verzocht in de woestijn (Matteüs 4:1-11).   

Dus hoe mooi is het om zijn krachtige en allesomvattende Woord 24/7 met elkaar te laten klinken tijdens de Opwekking conferentie (7 t/m 10 juni). Tot eer en glorie van Hem. Dus geef je op! En lees 15 minuten voor uit de Bijbel. Daarna geef je het stokje weer door. 

Vrijdag 7 juni vanaf 16:00 tot maandag 10 juni om 16:00 // Gebedsplein


Lukt het invullen niet? Mail dan je naam en de dag/tijd dat je wilt voorlezen naar promotie@jongbloed.com, dan zetten wij je erin!

   

Stap 1:
Ja, ik lees mee

   
         
   

Stap 2:

   

 

De Roodletterbijbel 

We zullen lezen uit de Roodletterbijbel. Dit is in de vertaling van Het Boek. De rode letters geven directe citaten van Jezus en God in de Bijbel weer. Dan springt er gelijk uit wat God rechtstreeks tot ons te zeggen heeft. 
  

Win een Roodletterbijbel

We verloten een aantal Roodletter Startersbijbel aan deelnemers van de voorleesmarathon. Heb jij beide formulieren hierboven ingevuld? Dán maak je kans! Je krijgt via de e-mail bericht als je een Bijbel hebt gewonnen en kunt deze dan tijdens de conferentie ophalen bij het infopunt Gebedsplein (V3 op de plattegrond) van het gebedsplein op aantonen van de e-mail die je ontvangen hebt.