16 september 2016


Gisteravond is tijdens een feestelijke bijeenkomst de Vrouwenbijbel gepresenteerd in de St. Jan te Gouda! De Vrouwenbijbel bevat de complete Bijbel in Herziene Statenvertaling, aangevuld met vele extra's.

"Vrouwen moeten vaak veel contacten tegelijk onderhouden en allerlei dingen doen: werk, gezin, studie, vriendinnenkring, kerk. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat vrouwen sterk gericht zijn op relaties. Dat vergroten we in deze Bijbel uit. Deze Bijbel is bedoeld als stimulans om elke dag met God te leven", aldus dr. Hanneke Schaap, hoofdredacteur van de Vrouwenbijbel.

Er hebben meer dan zeventig vrouwen meegewerkt aan de Vrouwenbijbel. Zij schreven de toelichtingen bij de hoofdstukken en bijbelboeken, waarin dieper wordt ingegaan op relaties tot elkaar, de relatie tot God en de achtergronden van diverse vrouwen in de Bijbel. Naast dr. Hanneke Schaap-Jonker werd de kernredactie gevormd door Rieke den Hertog-van ’t Spijker MA, dr. Almatine Leene, dr. Hennie Marsman, Magda Reinders-Kater, drs. Eline van Vreeswijk, Paulien Zeeman-Lens MA en Christien Bos MA. 


Inhoud Vrouwenbijbel

Ieder bijbelboek begint met een inleiding en een themapagina over een onderwerp dat past bij dat boek. Aan elk hoofdstuk zijn strooiers toegevoegd. Dat zijn kleine tekstjes die je willen helpen om de verbinding te maken tussen de tekst en je eigen leven. De strooiers gaan over de relatie met God en relaties tussen mensen onderling. Daarnaast bevat de Vrouwenbijbel meditaties waarin doorgedacht wordt over een bijbelvers in relatie tot je eigen leven. Ook vind je meer dan 70 biografieën van vrouwen uit de Bijbel. Ten slotte zijn een encyclopedie en een bijbelleesrooster in de volledige uitgave opgenomen.

Opvallend zijn de schutbladen waar namen prijken van vrouwen die in de Bijbel voorkomen; daaronder zijn bekende namen als Sara, Salome en Maria. Maar ook minder bekende als Tachpenes, Rizpa en Oholibama. De uitgave geeft een encyclopedie met 153 lemma’s van deze namen. Bijzonder is ook de aanvullende lijst met 105 vrouwen, die geen naam krijgen in de Bijbel, maar wel een identiteit hebben, zoals de dochters van Lot, de weduwe in Zarfath en de zuster van Paulus.


Nu verkrijgbaar!

De Vrouwenbijbel is nu verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel of hier online te bestellen.
Meer informatie over de Vrouwenbijbel is te vinden via www.devrouwenbijbel.nl.


Terug naar het overzicht