28 mei 2015


Bijbeldrukker en -uitgever Royal Jongbloed heeft met de komst van Gerrit van den Berg weer een eigen uitgever voor het imprint Groen.

J.J. Groen & Zn. is vanuit Leiden in 1996 overgenomen door Jongbloed BV en sindsdien het label waaronder boeken uitgegeven worden voor o.a. de gereformeerde gezindte. Drs. G. van den Berg is de opvolger van de heer Dirk Aangeenbrug die om gezondheidsredenen zijn werk moest neerleggen. Van den Berg was tot voor kort predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland en is nu met emeritaat.

Anne Westerduin (directeur uitgeverij): "Met Van den Berg krijgt Groen weer nieuw elan, hij kent de markt van binnenuit en heeft zijn belangstelling voor het vak bijgehouden in de jaren dat hij predikant was. Voor zijn predikantschap was Van den Berg directeur van J.J. Groen & Zn. Zijn opgebouwde kennis en ervaring in  het uitgeefvak wil hij opnieuw inzetten ten behoeve van de gereformeerde gezindte. Ik heb er vertrouwen in dat hij in staat zal zijn om Groen verder te verstevigen en verdiepen in deze dynamische markt."

Naast zijn werk als uitgever voor Groen zal Van den Berg ook de bijbeluitgaven van de Herziene Statenvertaling onder zijn hoede krijgen. Deze Bijbelvertaling neemt nog steeds in populariteit toe onder zowel de reformatorische als evangelische christenen en zal nu onder de leiding van Van den Berg verder worden gepositioneerd.


Terug naar het overzicht