28 maart 2015


Net voordat in veel gemeenten mensen openbare belijdenis van het geloof afleggen, is er een tweede druk beschikbaar gekomen van de HSV-Studiebijbel. Daarmee is dit standaardwerk onverkort beschikbaar voor mensen die zich willen verdiepen in de achtergronden van de Bijbel.

De eerste druk van de HSV-Studiebijbel werd gepresenteerd op 31 oktober 2014. De uitgave, waarvan prof. dr. M.J. Paul en prof. dr. T.M. Hofman de hoofdredactie hebben verzorgd, was binnen vier maanden al nagenoeg uitverkocht; een ongekende doorloop voor een studiebijbel in Nederland.

Royal Jongbloed heeft opdracht gegeven tot een herdruk in dezelfde kleurencombinatie van zwart en groen. "We hebben veel complimenten gekregen over de leesbaarheid", aldus de uitgever. "Die is uitstekend ondanks de duizenden aantekeningen die als kanttekening onder de Bijbeltekst zijn geplaatst en de honderden verdiepende artikelen. De kwantiteit van aantekeningen is niet ten koste gegaan van de kwaliteit van het drukwerk. Ook de landkaartjes komen goed tot hun recht in de kleurencombinatie."

De HSV-Studiebijbel is de meest omvattende studiebijbel in het Nederlandse taalgebied en is een belangrijk hulpmiddel voor persoonlijk bijbelgebruik. De Bijbel biedt een schat aan materiaal bij preek- en lesvoorbereiding van predikanten, bijbelstudiegroepen en docenten in het voortgezet en hbo/wo-onderwijs. De HSV-Studiebijbel bevat de complete tekst van de HSV, aangevuld met aantekeningen, inleidingen, kaartjes en artikelen. Een betrouwbaar, verstaanbaar en verdiepend hulpmiddel bij het lezen van de Bijbel.

In de tweede druk zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Het gaat om het herstellen van enkele verschrijvingen. Het artikel over homoseksualiteit is zo geformuleerd dat het nog beter aansluit bij de pastorale situatie in Nederland. De lijst met namen van medewerkers aan de studiebijbel is niet meer als inlegvel toegevoegd, maar als slotpagina in de uitgave zelf.

De eerste en de tweede editie zijn naast elkaar te gebruiken. De prijs van de HSV-Studiebijbel is € 79,95.


Terug naar het overzicht