10 februari 2015


Op de BCB-beurs heeft directeur Anne Westerduin iets laten zien van het brede portfolio dat Royal Jongbloed inmiddels aanbiedt. Uit onderzoek blijkt de leestijd opnieuw afgenomen te zijn, mensen lezen gemiddeld 2½ uur per week en dan het liefst toegankelijke boeken. Natuurlijk denken we dan direct aan de Bijbel in Gewone Taal, maar toegankelijkheid heeft ook te maken met aansluiten bij de groep waar het product voor bedoeld is. Zo bezien heeft ook de Herziene Statenvertaling een prominente plek. De luisteraars hoorden graag meer over de op handen zijnde Mannen- en Vrouwenbijbel. Natuurlijk zijn dat geen bijbels met een roze en blauw cover, maar bijbels die staan in een lange internationale traditie waarbij mannen en vrouwen beiden aangesproken worden op hun specifiek eigen levensterreinen. Vergelijkbaar met de Jongerenbijbel is er sprake van extra inhoud die de bijbeltekst ondersteunt.


Terug naar het overzicht