Mannenbijbel

Royal Jongbloed heeft in 2017 een speciale Mannenbijbel uitgebracht. Eerder verscheen al de Vrouwenbijbel. De Mannenbijbel bevat de complete Herziene Statenvertaling aangevuld met extra studiemateriaal voor mannen die zich verantwoordelijk weten ten opzichte van God en hun naaste. De Mannenbijbel geeft interessante weetjes en nodigt uit om de Bijbel persoonlijk te lezen.

Meer dan vijftig mannen hebben teksten geschreven die de Bijbel verder openleggen. Het extra materiaal bevat inleidingen op de bijbelboeken en een duidelijke uitleg van hoe de Bijbeltekst praktisch kan werken in je eigen leven. De Mannenbijbel brengt bekende en minder bekende Bijbelse mannen voor het voetlicht en daagt mannen uit bewust te leven vanuit de verantwoordelijkheid die God hen geeft.

 

Kennismakingsuitgave

Op 13 oktober 2016 is de kennismakingsuitgave van de Mannenbijbel gepresenteerd aan de pers in het oudkatholiek seminarium te Amersfoort. Deze kennismakingsuitgave is gratis verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en digitaal door te bladeren op www.demannenbijbel.nl.

In de kennismakingsuitgave zijn de bijbelgedeelten van Jefta en Simson opgenomen en wordt de opzet van de Mannenbijbel uit de doeken gedaan. De complete Mannenbijbel is op 19 april 2017 gepresenteerd.
 

In de media:

Lees hier artikelen over de Mannenbijbel van:

Doelgroepbijbels

Doelgroepbijbels zijn er eerder geweest als jongerenbijbel, schoolbijbel en bijbel voor de zorg. Een speciaal genre vormen de gelegenheidsuitgaven, niet zozeer gericht op een doelgroep, maar gericht op een speciaal moment. Je kunt dan denken aan een kunstbijbel (Rembrandtbijbel), die je uitreikt als cadeau bij een verjaardag, een trouwbijbel, die past bij een huwelijk. Een doelgroepbijbel past bij wat de Amerikanen noemen een 'life and application-uitvoering', een gelegenheidsbijbel heet daar 'special edition'.

 

Doelgroepbijbels

Nee, de bijbeltekst wordt onverkort opgenomen. De kanttekeningen dienen juist om de bijbeltekst toe te lichten en om de lezer te helpen in gesprek te gaan met de bijbeltekst. Het respect voor de tekst staat voor op. 

Nee, maar we denken dat het mogelijk is om vanuit de specifieke interesses van ieder onderdelen van de tekst naar voren te halen, waardoor het mogelijk is de interesse te stimuleren. 

De bijbeluitgave beoogt allereerst zoveel mogelijk mensen te helpen bij het bijbellezen. Het ideële doel staat voor op. We hopen dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn, dat de uitgave ook rendabel is.

De Jongerenbijbel en Vrouwenbijbel zijn te verkrijgen bij de christelijke boekhandel. is eerder verschenen. Wie voorbeelden van een manneneditie wil inzien, moet naar het Engelse, Zuidafrikaanse of Duitse taalgebied.

Het gaat niet om een uitgave die emancipatie beoogt, het gaat om het stimuleren van het bijbelgebruik. 

De Jongerenbijbel en Vrouwenbijbel zijn inmiddels verschenen. De Mannenbijbel verschijnt naar verwachting in de loop van 2017.