Studiebijbel in Herziene Statenvertaling

De Studiebijbel wil helpen om de Bijbel beter te begrijpen: Bijbel als Woord van God – krachtig, onweerstaanbaar en levensveranderend. Deze Studiebijbel maakt gebruik van de bijbeltekst in de Herziene Statenvertaling. Een aan het hedendaags taalgebruik aangepaste herziening van de Statenvertaling. De Herziene Statenvertaling (HSV) – in 2010 uitgegeven – behoort inmiddels in Nederland tot een geliefde en gewaardeerde bijbelvertaling.

Eind maart 2015 is de tweede druk verschenen, waarin enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd zijn en een artikel is herschreven (zie onderaan deze pagina). De Studiebijbel in Herziene Statenvertaling is de meest omvattende studiebijbel in het Nederlandse taalgebied. De hoofdredactie wordt gevormd door prof. dr. M.J. Paul en prof. dr. T.M. Hofman. In juni 2017 verscheen de derde druk.

Als basis voor de HSV Studiebijbel diende de ESV Study Bible. Dat levert naast de bijbeltekst uitvoerige inleidingen, kanttekeningen, uitleg, tijdlijnen, kaarten en illustraties op. Dit wordt in een ander deel van de Studiebijbel uitgebreid met meer dan 70 artikelen naar thema's zoals: bijbelse archeologie, bijbeluitleg, bijbelse theologie en ethiek. In een aantal andere artikelen komt het in de praktijk brengen van de Bijbel – het vieren en dienen in de moderne samenleving – aan de orde.

Het geheel maakt dat de Studiebijbel in Herziene Statenvertaling een onmisbaar hulpmiddel is voor persoonlijk bijbelgebruik en een schat aan materiaal biedt bij preek- en lesvoorbereiding van predikanten, docenten HBO/WO en bijbelstudiegroepen.

"Deze studiebijbel biedt veel extra's en is een bron aan informatie, waarbij schema's, tabellen, afbeeldingen en landkaarten etc. een waardevolle ondersteuning bieden. De kleurrijke opmaak kan daarbij ook heel verhelderend werken, zeker in een tijd waarin het visuele van groot belang is. En al die (recente) informatie in één band met een goed Bijbelgetrouw uitgangspunt is naar mijn idee winst."


Pagina's 2320 t/m 2324 zijn aangepast vanaf de tweede druk van de HSV Studiebijbel, om nog beter aan te sluiten bij de pastorale situatie in Nederland. Heeft u de eerste druk en wilt u de wijzigingen inzien/printen? Dat kan hier.