Bij de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, zijn de volgende vertalingen van de Bijbel, 
uitgegeven door Royal Jongbloed, te koop in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom:

 • Bijbel in Gewone Taal
 • De Nieuwe Bijbelvertaling
 • Fryske Bibel
 • Groot Nieuws Bijbel
 • Herziene Statenvertaling
 • Het Boek
 • HSV Jongerenbijbel
 • NBG 1951
 • NBV Jongerenbijbel
 • Statenvertaling GBS
 • Statenvertaling NBG
 • Willibrordvertaling 1995

Voor meer informatie over de Bijbel in een passende leesvorm verwijzen we naar:
CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel.nr. 0341-56 54 99, www.cbb.nl