Er is door de eeuwen heen een grote diversiteit aan bijbelvertalingen ontstaan. Maar hoe zijn deze ontstaan, wat houden ze in en... welke past bij jou? Op deze pagina vind je de huidige Nederlandse vertalingen die bij Royal Jongbloed worden uitgegeven.
 

Herziene Statenvertaling

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziening Statenvertaling. Op 4 december 2010 werd de HSV gepresenteerd in Dordrecht. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers ook gebruikten. Het doel van de Herziene Statenvertaling is om de huidige en komende generaties bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

>> meer over de Herziene Statenvertaling

Statenvertaling

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste Nederlandstalige vertaling van de gehele Bijbel die rechtstreeks uit de oorspronkelijke bronteksten van de Bijbel werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht. De Staten-Generaal betaalde de kosten van het vertaalwerk, vandaar de naam Statenvertaling.

>> meer over de Statenvertaling

Het Boek

Het Boek is een vrije vertaling (parafrase) van de Bijbel waarin de gedachtenlijn wordt overgedragen aan de lezer. De Bijbeltekst is zeer toegankelijk en daardoor bij uitstek geschikt voor missionaire doeleinden. Daarnaast is de vertaling goed bruikbaar voor een onbevangen, gemakkelijke leesmethode en om de inhoud met anderen te delen. Het Boek verscheen in 1987. Een grondige herziening volgde in 2008. In vele talen zijn bijbelvertalingen verschenen volgens deze vrije vertaalmethode, in opdracht van de internationale bijbelorganisatie Biblica.

>> meer over Het Boek

Willibrordvertaling

De Willibrordvertaling is de officiële Nederlandse vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen. De vertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling in soepel hedendaags Nederlands die tegelijk trouw is aan de bronteksten van de Bijbel. De vertaling is gemaakt door de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting.

>> meer over de Willibrordvertaling

Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel wordt zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk bijbelboek.

>> meer over de Nieuwe Bijbelvertaling

Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Het doel is om de Bijbel begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Begrijpelijkheid staat voorop bij deze vertaling. Het gaat om woorden die iedereen kent, en zinnen die niet te lang zijn. Een tekst in gewone taal is duidelijk opgebouwd. Je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en over wie of wat het gaat. De Bijbel in Gewone Taal biedt lezers op een nieuwe manier toegang tot de teksten.

>> meer over de Bijbel in Gewone Taal

 

Benieuwd naar andere vertalingen die Royal Jongbloed heeft uitgegeven en de diversiteit in vertalingen?  
Lees hier verder >>