Bent u op zoek naar een Bijbelstudie voor een Bijbelstudiekring, huiskring of voor persoonlijke stille tijd over een speciefiek Bijbelboek? Dan vindt u bij ons wat u zoekt. We hebben diverse Bijbelstudies die een bepaald Bijbelboek behandelen. Bekijk ons aanbod en kies wat past bij u of uw Bijbelkring.

Bijbelstudies Bijbelboeken

De zon gaat onder

Jakob: deel 1

Auteur: dr. R. van Kooten | Overige boeken | 2017

Deze veertig bijbelstudies gaan over het leven van Jakob, de vader van de twaalf stammen van Israël. In dit eerste deel wordt duidelijk dat hij een puinhoop van zijn leven maakt. Het is niet verwonderlijk dat de auteur als detail lees meer

€ 15,50

Beschikbaar

In winkelwagen

De zon komt op

Jakob: deel 2

Auteur: dr. R. van Kooten | Overige boeken | 2018

Aan het einde van deel 1 is de donkere tijd die achter Jakob ligt opgelost door de verzoening en het verbond met Laban. Jakob ziet er als een berg tegenop om terug te keren en probeert zijn reis te organiseren. God grijpt in en ne lees meer

€ 15,50

Beschikbaar

In winkelwagen

De brieven van Johannes

in 12 bijbelstudies

Auteur: J. Belder | Paperback | 2017

Apostel der liefde, wordt Johannes wel genoemd. Hij wil niets liever dan dat ook anderen de liefde van God leren kennen. Zijn drie brieven zijn uitgesproken pastoraal. Tegelijkertijd zijn ze reactionair. Ze hekelen misstanden die lees meer

€ 13,50

Beschikbaar

In winkelwagen

Prediker

21 bijbelstudies

Auteur: Belder, J. | Paperback | 2016

Prediker. Wie was hij? Welke zin ziet hij in het leven? Waarom en waartoe heeft God ons geschapen? Hoe moeten we omgaan met onze tijd?

Prediker lijkt gedateerd en is toch hoogst actueel. Een geschrift dat zijn geheimen niet pri lees meer

€ 12,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Leven door de Geest

12 bijbelstudies over Romeinen 8

Auteur: Vreugdenhil, C.G. | Paperback | 2015

?Als een jongen en een meisje met elkaar gaan verloven dan geven ze elkaar een ring. In die ring staat de naam van degene die je liefhebt. Die ring is een bewijs, een teken van wederzijdse liefde.
De Heere Jezus nam de verlovings lees meer

€ 10,50

Beschikbaar

In winkelwagen

Uw dienaar luistert

Bijbelstudies uit 1 Samuel

Auteur: Ds. W.J. Westland | Paperback | 2018

In Uw dienaar luistert volgt ds. W.J. Westland de bijbelse persoon Samuel. Deze profeet groeit op in een donkere tijd. Zelfs in het heiligdom in Silo houden de priesters hun eigen normen erop na. Ondanks alles laat God Zijn trouw lees meer

€ 9,95

Beschikbaar

In winkelwagen

Leven bij de Dag

Bijbelstudies uit Joel en Habakuk

Auteur: Ds. J.J. ten Brinke | Paperback | 2018

Het Woord van God is vol van verwachting en wil brengen tot een hoopvol leven. De profetische boeken van het Oude Testament geven nadrukkelijk grond voor die verwachting. Het bijbelboek Joël predikt dat de dag van de HEERE nabij i lees meer

€ 9,95

Beschikbaar

In winkelwagen

Abraham, de vriend van God

achttien bijbelstudies voor huiskringen en gesprek

Auteur: Poot, H. | Paperback | 2017

Abrahams leven is één lange reis met God. Onder Gods leiding trekt Abraham van Ur der Chaldeeën naar het Beloofde Land en wordt daar de stamvader van Israël en alle gelovigen. Zijn kinderlijk geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaam lees meer

€ 10,50

Beschikbaar

In winkelwagen

Geplant aan waterstromen

17 bijbelstudies voor huiskringen en gesprek

Auteur: Poot, H | Paperback | 2016

In Geplant aan waterstromen staan de Psalmen centraal. Elk hoofdstuk bestaat onder andere uit achtergrondinformatie, liederen en gebedspunten. Naast het vergroten van bijbelkennis, richt ds. Henk Poot zich in dit boek op het pasto lees meer

€ 10,50

Beschikbaar

In winkelwagen