Wetenswaardigheden

Je ontdekt allerlei bijzonderheden als je kijkt waar de rode letter is gebruikt. Je merkt dat verschillende personen en groepen van personen worden aangesproken. En je ontdekt dat sommige Bijbelboeken heel veel of heel weinig rode letters kennen. 
 

Klik hieronder voor verschillende wetenswaardigheden:

> Aangesproken personen in de Bijbel
> Overzicht rode letters

  

Overzicht rode letters

Bijbelboek: Hoofdstukken: Verzen: Roodletter: Percentage:
Genesis 50 1532 164 11%
Exodus 40 1213 579 48%
Leviticus 27 859 746 86%
Numeri 36 1288 450 35%
Deuteronomium 34 959 68 7%
Jozua 24 658 49 7%
Rechters 21 618 35 6%
Ruth 4 85 0 0%
1 Samuël 31 811 39 5%
2 Samuël 24 695 27 4%
1 Koningen 22 817 53 7%
2 Koningen 25 719 42 6%
1 Kronieken 29 942 24 3%
2 Kronieken 36 822 37 5%
Ezra 10 280 0 0%
Nehemia 13 407 1 0%
Esther 10 167 0 0%
Job 42 1070 136 13%
Psalmen 150 2527 82 3%
Spreuken 31 915 0 0%
Prediker 12 222 0 0%
Hooglied 8 117 0 0%
Jesaja 66 1292 532 41%
Jeremia 52 1364 874 64%
Klaagliederen 5 154 0 0%
Ezechiël 48 1273 989 78%
Daniël 12 357 1 0%
Hosea 14 197 158 80%
Joël 3 73 26 36%
Amos 9 146 99 68%
Obadja 1 21 21 100%
Jona 4 48 5 10%
Micha 7 105 28 27%
Nahum 3 47 20 43%
Habakuk 3 56 26 47%
Zefanja 3 52 22 42%
Haggai 2 38 29 77%
Zacharia 14 211 106 50%
Maleachi 4 55 42 76%
Oude Testament 929 23213 5510 24%
         
Mattheüs 28 1071 650 61%
Marcus 16 678 284 42%
Lucas 24 1151 584 51%
Johannes 21 880 430 49%
Handelingen 28 1006 61 6%
Romeinen 16 434 24 6%
1 Korinthiërs 16 437 5 1%
2 Korinthiërs 13 256 5 2%
Galaten 6 149 3 2%
Efeziërs 6 155 2 1%
Filippenzen 4 104 0 0%
Kolossenzen 4 95 0 0%
1 Thessalonicenzen 5 89 0 0%
2 Thessalonicenzen 3 47 0 0%
1 Timotheüs 6 113 1 1%
2 Timotheüs 4 83 0 0%
Titus 3 46 0 0%
Filemon 1 25 0 0%
Hebreeën 13 303 42 14%
Jakobus 5 108 2 2%
1 Petrus 5 105 2 2%
2 Petrus 3 61 1 2%
1 Johannes 5 131 0 0%
2 Johannes 1 13 0 0%
3 Johannes 1 15 0 0%
Judas 1 25 0 0%
Openbaring 22 405 93 23%
Nieuwe Testament 260 7979 2189 27%