Reformatiebijbel

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg sloeg. Deze bijzondere Bijbel vestigt de aandacht op dit kroonjaar en is uniek! Sinds de Reformatie is er niet eerder een dergelijke combinatie uitgebracht. Een uitgave om cadeau te doen of zelf te lezen om uw Bijbelkennis te verdiepen én een collector’s item omdat het een uitzonderlijk moment markeert in de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.

 

Extra's

In de Reformatiebijbel konden niet meer en niet minder dan 84 extra pagina’s worden opgenomen. Gaandeweg het project werd duidelijk dat er te weinig ruimte zou zijn om alle kopij op te nemen en uitgebreid de herkomst van de fragmenten bij de bijbelboeken te verantwoorden. Deze pagina biedt de mogelijkheid om extra informatie beschikbaar te stellen.


Het artikel Bijbel en cartografie van de hand van dr. A.A. den Hollander, is niet in de Reformatiebijbel opgenomen.

 

De bijdrage Beeldverbod en bijbelillustratie, eveneens geschreven door dr. A.A. den Hollander, betreft de langere versie van de tekst die in de Reformatiebijbel is opgenomen.

 

De ruimte ontbrak om bij de artikelen literatuurverwijzingen op te nemen. Bij de artikelen 5, 9, 11, 12, 13, 15, 18 en 19 zijn op deze plek artikelen vermeld die verder op de thematiek in gaan.

In de Reformatiebijbel is er naar gestreefd zoveel mogelijk kleurenfoto’s op te nemen. De website biedt de mogelijkheid waardevolle zwart-wit illustraties een plaats te geven. De extra illustraties hebben betrekking op de artikelen 4, 10, 11, 13 en 16.

 

Ook hebben we op deze plek, zoals in de Reformatiebijbel wordt beloofd, de uitgebreide verantwoording van de fragmenten een plaats gegeven. Bij deze verantwoording is waar mogelijk een link opgenomen naar de gedigitaliseerde zestiende-eeuwse tekst.

 

Voor een nadere toelichting op de betekenis van de Reformatiebijbel is hieronder ook de toespraak te vinden die hoofdredacteur Wim Moehn hield bij de presentatie van deze Bijbel. Hij gaat in op de inhoud van de Reformatiebijbel, de mogelijke gebruiksmanieren en de toegevoegde waarde van een Bijbel over de Reformatie.