9 februari 2017


Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verspreidt tijdens The Passion op 13 april in Leeuwarden een tweetalig boekje met het lijdensverhaal uit Matteüs: in gewoon Nederlands en 'gewoon' Fries. De Friese vertaling is gemaakt door leerlingen van een scholengemeenschap in Burgum.

'Het lijdensverhaal uit Matteüs 26-28 was al in gewoon Nederlands beschikbaar, in de Bijbel in Gewone Taal. Nu brengen we daarnaast het lijdensverhaal in "gewoon" Fries, de moedertaal van de Friezen, de taal van hun hart. We hopen dat dit verhaal de harten van de mensen op het plein, op scholen en in kerken zal raken', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 

 

Nederlands naast Fries

De Nederlandse tekst van de drie hoofdstukken uit Matteüs komt uit de Bijbel in Gewone Taal. De Friese vertaling hanteert dezelfde principes en bevat korte, begrijpelijke zinnen. Leerlingen uit HAVO/VWO-3 van het Liudger College in Burgum hebben de vertaling gemaakt onder zorgvuldige supervisie van docenten en diverse externe deskundigen.

Bibel yn gewoan Frysk, It pasjeferhaal neffens Mattéus wordt uitgedeeld op het Wilhelminaplein tijdens The Passion. Het boekje is daarnaast beschikbaar voor kerken en scholen.

 

Samenwerking

Bibel yn gewoan Frysk is een initiatief van het NBG en uitgeverij Royal Jongbloed – geworteld en gevestigd in Friesland – in samenwerking met de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst. Voor alle drie de partners geldt: een Fries bijbelverhaal past bij hun missie om de Bijbel beschikbaar te maken voor iedereen. 


Terug naar het overzicht