3 december 2016


De afgelopen week hebben wij uiterste zorgvuldigheid betracht in het te woord staan van de pers. Met het zelf naar buiten brengen van de onterechte claim dat de Groene Bijbel gedrukt zou zijn op papier van oude bijbels die in 2013 zijn ingezameld door NBG-vrijwilligers hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen naar het Nederlands Bijbelgenootschap en de achterban. Hen treft geen enkele blaam.

De media heeft het nieuws aan alle kanten opgepakt. We leven in de bevoorrechte positie in Nederland dat er sprake is van het vrije woord. Dat blijft belangrijk, ook wanneer het jezelf treft. Het feit dat vandaag in een landelijk dagblad de naam van de uitgever wordt opgevoerd, draagt niet bij aan een klimaat waarin mensen op termijn ook weer verder kunnen. Dat betreuren wij zeer.

Royal Jongbloed, Heerenveen


Terug naar het overzicht