20 januari 2015


Dit voorjaar verschijnt de Bijbel in Gewone Taal voor jou, een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met uitgeverij Kwintessens en uitgeverij Royal Jongbloed.

Het is een nieuwe uitgave van de in oktober verschenen Bijbel in Gewone Taal, speciaal voor kinderen uit de bovenbouw van de bassischool. De Bijbel is aangevuld met thema’s en opdrachten en gaat in op thema’s die voor kinderen relevant zijn.

Bijbel voor scholen
Op veel basisscholen wordt regelmatig uit de Bijbel gelezen. Daarnaast wordt bij christelijke scholen vaak een bijbel als afscheidscadeau in groep 8 aan de leerlingen meegegeven. De Bijbel in Gewone Taal maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en begrijpelijk. De Bijbel in Gewone Taal voor jou bevat naast de complete bijbelvertaling twintig themapagina’s over onder andere pesten, duurzaamheid en zorgdragen voor elkaar. Door vragen en zoekopdrachten ontdekken jonge lezers wat de Bijbel te zeggen heeft.

Bijbelwetenschapper Roelien Smit werkte mee aan de themapagina’s: "Per thema wordt een vraag of stelling neergezet. Elk thema wordt geïntroduceerd door een spannend verhaal van een kind. Vragen over het bijbelverhaal en concrete 'to do'-tips stimuleren kinderen om zelf uit de Bijbel te lezen. Zo komt de Bijbel dichtbij."

 


Terug naar het overzicht