De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. Aan de vertaling is tien jaar lang gewerkt door een team van brontekstkenners, neerlandici, literatoren en meelezers uit uiteenlopende confessionele achtergronden (protestants, katholiek, joods).

De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel wordt zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk Bijbelboek. De Nieuwe Bijbelvertaling verscheen in 2004 en is sindsdien uitgegroeid tot de meest verspreide en gebruikte bijbelvertaling in het Nederlands taalgebied, in de protestantse eredienst, thuis, in het onderwijs, in de oecumene en in de media en cultuur.

Bekijk ons aanbod om te zien welke uitgave bij u past!

Nieuwe Bijbelvertaling

Mijn wereld Bijbel (NBV)

Nieuwe Bijbelvertaling

Hardback | 2015

Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling voor jongeren van de middelbare school en voor jongeren die de basisschool verlaten. De editie, die als titel 'Mijn wereld Bijbel' kreeg, geeft naast bijbeltekst ook culturele informatie en acht lees meer

€ 32,50

Beschikbaar

In winkelwagen

Bijbel (NBV) Paperback

Nieuwe Bijbelvertaling

Auteur: Diverse auteurs | Paperback | 2017

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholie lees meer

€ 14,95

Beschikbaar

In winkelwagen

Edge lined Bijbel (NBV)

Nieuwe Bijbelvertaling

Auteur: BIJBEL NBV | Hardback | 2013

Jongbloed brengt een serie edge lined bijbels uit in vier bijbelvertalingen: De Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling, Statenvertaling en Willibrordvertaling. De omslagen van deze bijbels zijn gemaakt van een exclusieve lees meer

€ 99,00

Beschikbaar

In winkelwagen

Bijbel (NBV) + Liedboek

Nieuwe Bijbelvertaling

Hardback | 2007

De nieuwe editie van de Bijbel in Nieuwe Bijbelvertaling met Liedboek voor de Kerken is een populaire uitgave, uitermate geschikt voor jongeren. Het heeft een fris en eigentijds omslag.

Formaat: 10,5x16,5 cm
lees meer

€ 40,00

Beschikbaar

In winkelwagen