Lectio Divina | Samen luisteren in de stilte

Het boek Samen luisteren in de stilte gaat in op lectio divina: een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God en Zijn Woord te komen.

Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte). In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de Bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Kijk hier voor meer informatie over lectio divina.

  

Stiltepauzes bij de EO

Blok de agenda en kom naar één of meerdere stiltepauzes (in totaal 26!) tijdens lunchtijd bij de EO gedurende de 40-dagentijd. Elke stiltepauze wordt ingeleid door een overdenking van een bekende spreker of een auteur van het net verschenen boek Samen luisteren in de Stilte waarbij de aloude meditatiemethode Lectio Divina wordt beoefend. De tekst komt tot leven door lezen (lectio) en overdenken (mediteren), gebed (oratio) en stilte (contemplatio).

Elke werkdag behalve vrijdag in de periode van 6 maart tot 19 april van 12.30 tot 13.00 uur. Bekijk de sprekers en meld je aan via Ark Mission.