Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling

De Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling bevat 150 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De verhalen van deze Kinderbijbel liggen dichtbij de Herziene Statenvertaling en ze zijn zo geschreven dat ze goed te begrijpen zijn voor kinderen van 4-8 jaar. De sfeervolle illustraties van Marjolein Hund brengen de tijd van de Bijbel prachtig tot leven. Elk Bijbelverhaal bevat vragen om over door te praten, en een citaat uit de Herziene Statenvertaling. 

De teksten zijn geschreven door Liesbeth van Binsbergen, Roland Kalkman en Willemijn de Weerd. Nieske Selles is de hoofdredacteur. Naast de verhalen vind je ook bijbelteksten om te leren, vragen om over door te praten en kernwoorden die uitleg geven. Met deze Kinderbijbel lees je als gezin niet alleen de bekende verhalen, maar volg je de hele lijn van de geschiedenis van Gods volk in de Bijbel.

     

    

  
De Kinderbijbel in Herziene Statenvertaling in het kort:

  • Beeldende verhalen met aandacht voor de beleving van kinderen
  • Bij elk verhaal een uitgewerkte illustratie die het verhaal versterkt
  • Volgt de lijn van de bijbelse geschiedenis
  • Vragen bij het verhaal helpen om goed te luisteren en samen door te praten

 

Wat een zegen om te mogen werken aan deze prachtige bijbel! Sinds ik tot geloof ben gekomen, enkele jaren geleden, zijn dit soort opdrachten op mijn tekentafel beland. Met deze Kinderbijbel in Herziene Statenvertaling als mooiste opdracht tot nu toe, waarin werk en geloof samenkomen. Hoe mooi om aan het werk te zijn en tegelijk bijbelkennis op te doen en stille tijd te kunnen houden. Dankbaar om mijn, van Hem gekregen, talent in te mogen zetten voor Zijn levend woord!
- Marjolein Hund -


Het is geweldig om de oude geschiedenissen uit de Bijbel te vertellen voor jonge kinderen. Dichtbij de tekst blijven, maar ook 'door de knieën' om begrijpelijke verhalen te vertellen. Als verteller mag je naast de kinderen staan en Gods goedheid in het Evangelie ontdekken.
- Ronald Kalkman -


Ik hoop en bid dat kinderen door de verhalen heen steeds meer mogen ontdekken Wie Hij is en Wie Hij ook voor hen wil zijn: de Redder, de goede Herder, bij Wiens kudde ook veel lammetjes lopen. Want een leven met Hem is het mooiste leven dat er is!
- Liesbeth van Binsbergen -


Je zou maar een schrijfster zijn, die dagenlang in de Bijbel mag lezen en studeren om daarna vijftig verhalen voor jongere kinderen op papier te zetten. Wat een zegen! Je zou maar een ouder of opvoeder zijn, die elke dag Zijn Woord door mag geven aan kinderen. Wat is dat rijk en bijzonder! Want het Woord van God is levend en krachtig. (Hebr. 4:12)
- Willemijn de Weerd -


De boodschap van de Bijbel is natuurlijk hetzelfde gebleven, maar door de jaren heen is het taalgebruik wel veranderd. We proberen in de Kinderbijbel niet moraliserend te zijn, maar stellen bij elk verhaal vragen waardoor we hopen dat de kinderen er zelf over na gaan denken.
- Nieske Selles -