Bent u op zoek naar een Bijbelstudie voor een Bijbelstudiekring, huiskring of voor persoonlijke stille tijd over een speciefiek Bijbelboek of belangrijke geloofsthema's? Dan is zijn de Artios-Bijbelstudies wat voor u! Deze serie Bijbelstudies zijn geschikt voor kringen en voorzien van gespreksvragen. De uitgaven beogen door zorgvuldig luisteren naar een bijbelboek de boodschap ervan te verbinden met het geloofs- en dagelijks leven. De auteurs zijn afkomstig uit de Gereformeerde Bond en kiezen voor eenvoudig taalgebruik en een op de praktijk van het leven gerichte uitleg. Elk boekje bevat acht hoofdstukken, waardoor in het kerkelijk jaar diverse bijbelboeken besproken kunnen worden.

Artios Bijbelstudies

Uw dienaar luistert

Bijbelstudies uit 1 Samuel

Auteur: Ds. W.J. Westland | Paperback | 2018

In Uw dienaar luistert volgt ds. W.J. Westland de bijbelse persoon Samuel. Deze profeet groeit op in een donkere tijd. Zelfs in het heiligdom in Silo houden de priesters hun eigen normen erop na. Ondanks alles laat God Zijn trouw lees meer

€ 9,95

Beschikbaar

In winkelwagen

Leven bij de Dag

Bijbelstudies uit Joel en Habakuk

Auteur: Ds. J.J. ten Brinke | Paperback | 2018

Het Woord van God is vol van verwachting en wil brengen tot een hoopvol leven. De profetische boeken van het Oude Testament geven nadrukkelijk grond voor die verwachting. Het bijbelboek Joël predikt dat de dag van de HEERE nabij i lees meer

€ 9,95

Beschikbaar

In winkelwagen

Goudkoorts

Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Auteur: Dr. H. van den Belt | Paperback | 2018

De Romeinenbrief is een goudmijn. De eeuwen door hebben christenen in deze brief het Evangelie ontdekt en herontdekt. In deze bijbelstudies uit de eerste helft van dit bijbelboek deelt dr. H. van den Belt de inzichten die hij heef lees meer

€ 9,95

Beschikbaar

In winkelwagen

Gij Die zo nabij zijt

Handreiking voor ouderenpastoraat

Auteur: Ds. H.G. de Graaff | Paperback | 2018

In het ouderenpastoraat luisteren we naar levensverhalen en proberen we ervaringen te verbinden met het Evangelie. Dit boek geeft waardevolle adviezen voor de pastorale begeleiding van ouderen in diverse levensomstandigheden: met lees meer

€ 13,50

Beschikbaar

In winkelwagen

De Redder in nood

Over het wonder van Gods vergeving

Auteur: Koeijer, R.W. de | Paperback | 2018

Schuld en vergeving zijn in onze tijd geen populaire begrippen. Toch horen ze bij het hart van het christelijk geloof. Ze raken immers de verhouding tussen God en mens én die tussen mensen onderling. In De Redder in nood onderzoek lees meer

€ 13,50

Beschikbaar

In winkelwagen

De Mensenzoon Die dient

Bijbelstudies uit het Evangelie naar Markus

Auteur: Ds. M. Maas | Paperback | 2018

Het Markusevangelie is kort en krachtig, maar daarmee niet minder veelzeggend. In zestien hoofdstukken vertelt Markus over het leven van de Heere Jezus op aarde. Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen lees meer

€ 9,95

Beschikbaar

In winkelwagen

Mijn leven voltooid?

Auteur: Ds. J. Belder | Paperback | 2018

In korte tijd zijn de woorden 'voltooid leven' in Nederland ingeburgerd. Toegenomen medische en technische kennis én afnemend besef van God als Schepper maken dat deze vragen klinken: Wat is ondraaglijk of uitzichtloos lijden? Wat lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Dordt in context

gereformeerde accenten in katholieke theologie

Auteur: Dr. G. van den Brink | Paperback | 2018

Vierhonderd jaar geleden vond de fameuze Synode van Dordrecht (1618-1619) plaats. Deze nationale synode was in werkelijkheid een internationale gebeurtenis van de eerste orde. Vooral de daar opgestelde Leerregels zouden het beeld lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Genade als erfgoed

Het bijbelse recht van de kinderdoop

Auteur: Mensink, A.J. | Paperback | 2014

Steeds vaker zijn kinderdoop en volwassendoop de inzet van hevige, emotionele discussies binnen gezinnen en gemeenten. Genade als erfgoed biedt een actuele bezinning op dit onderwerp. De herziene versie biedt nog meer informatie o lees meer

€ 13,50

Beschikbaar

In winkelwagen

De laatste ernst

over de plaats van hemel en hel in prediking en pastoraat

Auteur: J. Belder. | Paperback | 2017

Zijn ook christenen meer gericht op de aarde dan op de hemel? Wie gelooft nog in hemel en hel, zoals de Bijbel ons die voorhoudt? Het christelijk geloof mag zijn invloed in de samenleving grotendeels zijn kwijtgeraakt, maar de ged lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Gedoopt in de Naam

Het doopformulier aan Gods gemeente uitgelegd

Auteur: Verhaar, J.J. | Paperback | 2017

De heilige doop kent net als een geslepen diamant vele facetten die alle met elkaar te maken hebben. Eigenlijk wordt heel het christelijk geloof en het christelijke leven in de doop samengevat.

Ds. J.J. Verhaar wil in Gedoopt i lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

In de kerk bij God

Aspecten van de reformatorische eredienst

Auteur: P.J. Vergunst | Paperback | 2014

De samenkomst van de gemeente wordt door het verbond gedragen, door Gods spreken tot mensen en door het antwoord in geloof. Deze bundel, die de verschillende onderdelen van de reformatorische eredienst voor het voetlicht brengt, w lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Nieuwe moed

Leven met de kerk in Oost-Europa

Auteur: Braaksma, J. & Vergunst, P.J. | Paperback | 2016

Haar opa leed vanwege de onderdrukking van de communisten, haar vader vluchtte naar de vrijheid in Nederland - en zélf zegt Kinga Bán, de bekende zangeres van Sela, weinig te weten over het land van haar voorgeslacht: Hongarije.
lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Hij is niet ver

op zoek naar Gods aanwezigheid

Auteur: Admirant, P.J. den | Paperback | 2014

God is ons meer nabij dan wij zelf weten. Toch kan het lijken alsof Hij ver bij ons vandaan is.

Wie worstelt nooit met de vraag: waar is God tegenwoordig? Waar kunnen wij Hem ontmoeten en Zijn nabijheid ervaren?

In Hij is ni lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Tastbaar aanwezig

schatten uit het avondmaalsformulier

Auteur: Hogendoorn, C.H. | Paperback | 2016

Het klassieke avondmaalsformulier is een ware goudmijn. Wie de moeite neemt om bepaalde zinsneden zorgvuldig te overwegen, doet verrassende ontdekkingen. In Tastbaar aanwezig delft ds. C.H. Hogendoorn een aantal schatten uit dit a lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Spreek tot mijn hart

Meditatieve voorbereiding op de heilsfeiten

Auteur: Zwet, A.L. van | Paperback | 2014

Stilte, alstublieft. Een bekende zinsnede. Stilte wordt gevraagd als er belangrijke informatie wordt gegeven. God heeft ons oneindig veel te zeggen. Hij wil met ons spreken over wat Hij doet in deze wereld en in ons persoo nlijke lees meer

€ 13,99

Beschikbaar

In winkelwagen

Een hand boven je hoofd

Over zegenen in leer en leven

Auteur: Westland, J. | Paperback | 2007

Voel je ook iets als je aan het eind van de kerkdienst de zegen van de heere over je hoort uitspreken? Wat ervaar je als je op je trouwdag neergeknield zit op het trouwbankje en de hand van de dominee op je hoofd rust?
Ervaring e lees meer

€ 12,50€ 5,00

Beschikbaar

In winkelwagen